Bất Động Sản

Hàng loạt vấn đề trong quy hoạch xây dựng tại Lào Cai

Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra nhiều tồn ở, thiếu sót trong công tác quy hoạch thi công, quản lý thi công theo quy hoạch, cấp phép thi công và việc thực hiện theo quy hoạch được duyệt ở tỉnh Lào Cai.

Cấp phép thi công thiếu điều kiện

Theo Kết luận thanh tra số 27 do ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chánh thanh tra Bộ Xây dựng ký về công tác quy hoạch thi công, quản lý thi công theo quy hoạch, cấp phép thi công và việc thực hiện theo quy hoạch được duyệt ở tỉnh Lào Cai, Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết, qua thanh tra ở tỉnh Lào Cai GĐ 2011-2015, UBND tỉnh đã có quan tâm chỉ đạo công tác quy hoạch thi công, quản lý thi công và thực hiện theo quy hoạch được duyệt. Tuy nhiên, Thanh tra Bộ Xây dựng cũng chỉ ra nhiều tồn ở, thiếu sót.

Về công tác quy hoạch thi công, kết luận thanh tra cho thấy, thời gian lập quy hoạch chậm so có quy định (Đồ án Quy hoạch chung thi công thị trấn Khánh Yên và vùng phụ cận, huyện Văn Bàn GĐ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 chậm 12 tháng).

Còn nhiều tồn ở, thiếu sót trong công tác quy hoạch thi công, quản lý thi công theo quy hoạch, cấp phép thi công ở tỉnh Lào Cai (Ảnh minh họa).

Đơn vị giải đáp không phối hợp có UBND cấp huyện tổ chức lấy ý kiến cơ quan tổ chức, cá nhân và cùng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch theo quy định. Một số đồ án quy hoạch thuyết minh còn sơ sài, chưa đầy đủ 1 vài nội dung theo quy định…

Đáng chú tâm, 1 số đồ án thiếu quy định quản lý thi công theo đồ án quy hoạch được duyệt như: Đồ án Quy hoạch chi tiết trọng điểm xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai; Đồ án Quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu Liên hợp gym – thể thao tỉnh Lào Cai; Đồ án Quy hoạch chi tiết thi công mật độ 1/500 Khu Dân cư Ô Quý Hồ, thị trấn Sa Pa…

Nhiều đồ án quy hoạch chưa thực hiện việc phân tích tác động môi trường theo quy định như: Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thi công TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai GĐ đến năm 2030, đồ án quy hoạch thi công thị trấn Khánh Yên và vùng phụ cận, huyện Văn Bàn GĐ 2020, tầm nhìn đến năm 2030…

Trong khi đây, 1 số đơn vị giải đáp thực hiện lập đồ án quy hoạch nhưng chưa có tính năng lập đồ án quy hoạch như: Cty CP Tư vấn thi công Sông Hồng Lào Cai; Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Lào Cai, Sở Công thương; Cty TNHH Vinh Quang…

Lào Cai chưa thực hiện ra mắt công khai đồ án quy hoạch đã được phê duyệt theo quy định; chưa thực hiện cắm mốc giới theo quy định đối có đa số 1 vài đồ án quy hoạch đã được phê duyệt; 1 số đồ án quy hoạch triển khai trên thực ở không đúng quy hoạch được duyệt.

Một số đồ án quy hoạch triển khai thực ở không đúng quy hoạch được duyệt như: Quy hoạch mật độ 1/2000 điều chỉnh và mở rộng thị trấn phố Lu GĐ 2004-2010; đồ án quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu liên hợp gym- thể thao tỉnh Lào Cai.

Công tác cấp giấy phép thi công và quản lý trật tự thi công, Sở Xây dựng, UBND TP Lào Cai, UBND 1 vài huyện: Bát Xát, Bảo Thắng, Văn Bàn cấp phép thi công cho 1 vài công trình thi công trên địa bàn TP Lào Cai và 1 vài thị trấn trực thuộc huyện thiếu điều kiện về quy hoạch chi tiết thi công, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc thành phố, kiến trúc thành phố. Còn để xảy ra nhiều công trình vi phạm trật tự thi công trên địa bàn.

Nhiều công ty nợ tiền sử dụng đất hơn 90 tỷ đồng

Với các tồn ở trên, Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Lào Cai tham khảo năng lực tài chính, năng lực chuyên môn của 1 số chủ đầu tư đang thực hiện 1 vài đồ án quy hoạch phát triển chậm độ để có giải pháp xử lý.

Thanh tra Bộ cũng đề nghị 1 vài tổ chức, cá nhân để xảy ra 1 vài sai sót được nêu trong kết luận và báo cáo kết quả thanh tra kiểm điểm trách nhiệm theo quy định.

Đồng thời, đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo Phòng Quản lý Kiến trúc Quy hoạch rút bí kíp về việc để xảy ra 1 vài sai sót trong việc lập, thẩm định, trình phê duyệt đồ án quy hoạch thi công đã nêu trong báo cáo kết quả thanh tra; giải đáp UBND TP Lào Cai và UBND 1 vài huyện tổ chức rà soát và lập điều chỉnh quy hoạch chung trình cấp có thẩm quyền phê duyệt…

UBND TP Lào Cai, UBND 1 vài huyện được thanh tra kiểm điểm trách nhiệm đối có 1 vài tổ chức, cá nhân để xảy ra 1 vài sai sót ở 1 vài đồ án quy hoạch chi tiết trên địa bàn đã nêu trong báo cáo và kết luận thanh tra.

Về tài chính, Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo 1 vài cơ quan tính năng đề nghị 1 vài chủ đầu tư đồ án quy hoạch nộp số tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước theo quy định. Đồng thời rà soát lại trách nhiệm nghĩa vụ tài chính về đất đối có Nhà nước của 1 vài chủ đầu tư đồ án quy hoạch trên địa bàn tỉnh để đề nghị thực hiện theo quy định.

Tổng số tiền mà 1 vài công ty chưa nộp tiền sử dụng đất là hơn 90,8 tỷ đồng. Trong đây, Công ty TNHH Chiến Thắng chưa nộp hơn 19,8 triệu đồng; Công ty cổ phần Nam Tiến Lào Cai chưa nộp hơn 25,1 tỷ đồng; Công ty cổ phần Kosy chưa nộp hơn 45,9 tỷ đồng.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo cho biết, sau kết luận thanh tra, UBND tỉnh Lào Cai đã có báo cáo về việc khắc phục xử lý kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng.

Hồng Khanh

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/ban-can-ho-quan-2/

banner q2 thao dien