Bất Động Sản

Quy định mới về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

Số tiền bảo lãnh cho 1 dự án nhà hình thành trong tương lai tối đa bằng tổng số tiền chủ đầu tư được phép nhận ứng trước của bên mua…

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 13/2017 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 07/2015 ngày 25/6/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng.

Theo Thông tư 13/2017, kể từ ngày 15/11/2017, những ngân hàng thương mại phải phát hành cam đoan bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai cho từng bên mua trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng mua nhà.

Các ngân hàng thương mại phải phát hành cam đoan bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai cho từng bên mua (ảnh minh họa: KT)

Theo quy định ở Thông tư này, bảo lãnh trong phân phối, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai (gọi là bảo lãnh nhà ở) là bảo lãnh ngân hàng. Theo đây, ngân hàng thương mại cam đoan có bên mua, bên thuê mua (gọi chung là bên mua) về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho chủ đầu tư khi đến thời hạn giao, nhận nhà ở đã cam đoan nhưng chủ đầu tư không bàn giao nhà ở cho bên mua mà không hoàn lại hoặc hoàn lại không đầy đủ số tiền đã nhận ứng trước và những khoản tiền khác theo hợp đồng mua, thuê mua nhà ở đã ký kết cho bên mua; chủ đầu tư phải nhận nợ và hoàn trả cho ngân hàng thương mại.

Ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai là ngân hàng thương mại chắc chắn 2 điều kiện:

1) Trong Giấy phép thành lập và vận hành hoặc ở văn bản sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và vận hành của ngân hàng thương mại có quy định nội dung vận hành bảo lãnh ngân hàng;

2) Không bị cấm thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai trong GĐ bị kiểm soát đặc trưng.

Thông tư 13 cũng quy định: Ngân hàng Nhà nước ra mắt công khai danh sách ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai trong từng thời kỳ trên trang tài liệu điện tử của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng thương mại không còn cung cấp quy định bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai, bị loại khỏi danh sách, vẫn phải tiếp tục thực hiện những thỏa thuận, cam đoan đã ký về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai cho đến khi nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt.

Đặc biệt, số tiền bảo lãnh cho 1 dự án nhà ở hình thành trong tương lai tối đa bằng tổng số tiền chủ đầu tư được phép nhận ứng trước của bên mua theo quy định của Luật Kinh doanh BDS và những khoản tiền khác chủ đầu tư có nghĩa vụ phải hoàn lại cho bên mua theo hợp đồng mua, thuê mua nhà ở đã ký kết khi đến thời hạn giao, nhận nhà đã cam đoan nhưng chủ đầu tư không bàn giao nhà ở cho bên mua.

Thỏa thuận cấp bảo lãnh có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi trọn vẹn những cam đoan bảo lãnh cho bên mua hết hiệu lực.

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng mua, thuê mua nhà ở, trong đây có quy định nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc hoàn lại số tiền ứng trước và những khoản tiền khác cho bên mua khi đến thời hạn giao, nhận nhà đã cam đoan nhưng chủ đầu tư không bàn giao nhà ở cho bên mua, chủ đầu tư phải gửi cho ngân hàng thương mại hợp đồng mua, thuê mua nhà ở;

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hợp đồng mua, thuê mua nhà ở, ngân hàng thương mại căn cứ hợp đồng mua, thuê mua nhà ở và thỏa thuận cấp bảo lãnh để phát hành cam đoan bảo lãnh cho bên mua và gửi đến địa chỉ của bên mua;

Thời hạn hiệu lực của cam đoan bảo lãnh được xác định kể từ ngày phát hành cho đến thời điểm ít nhất sau 30 ngày kể từ thời hạn giao, nhận nhà đã cam đoan quy định ở hợp đồng mua, thuê mua nhà ở.

Theo VOV

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/ban-can-ho-quan-2/

banner q2 thao dien